vintage inn

81 & 82, new, hosa rd, manjunatha nagar, naganathapura, parappana agrahara, bengaluru, karnataka 560100