hotel shree palace

h no.-2409,kumharpara,baradwari,sakchi,jamshedpur-831001