hotel moti mahal

7, rajpur rd, ghanta ghar, karanpur, dehradun, uttarakhand 248001