vishwanath palace by shrigo hotels

the vishwanath palace, opp. chakra tirth, namisharanya, uttar pradesh 261402, india