hotel sai enclave

10/4, 1st street, thiruneermalai rd, sripuram, chromepet, chennai, tamil nadu 600044