saishri group of hotels

pimpalwadi road,near vijaya bank, shirdi, maharashtra 423109