the comfort stays

kharadi annex behind hotel kanchan ,khandwe nagar , pune nagar rd,kharadi annex, pune - 411014