hotel kasturi continental

39c, service rd, anna nagar, zone-ii, maharana pratap nagar, bhopal, madhya pradesh 462011