Upar Hotel Ashok Nagar

c 55 t.s.no 6, block, 57, 47th st, ashok nagar, chennai, tamil nadu- 600083