the lotus apartment

15, venkataraman st, parthasarathi puram, t nagar, chennai, tamil nadu 600017