hotel nihal inn

near police chowki, kharkhari, near har ki pauri, haridwar uttrakhand 249401