hotel raj deluxe

vishnu ghat, haridwar, uttarakhand 249401