hotel grey castle

shivmurti lane, near gujrati samaj, haridwar, uttarakhand 249401