hotel dev plaza

near shanti kunj & jairaam ashram no 4 shraddha puram colony, haridwar, uttarakhand 249410