hotel kingston house

b 4/18, vijayant khand, gomti nagar, lucknow, uttar pradesh 226010, india