hotel kamal

55/123, a/2, chitwapur rd, chitwapur bhuiyan, udaiganj, husainganj, lucknow, uttar pradesh 226001, india