hotel jaipur heritage

police station, main, amer rd, behind badrinath temple, opp. brahampuri, govind nagar east, shankar nagar, jaipur, rajasthan 302002, india