pristine inn manyata

rachenahalli main road, 1st main, behind manyata tech park gate number 5 , bangalore 560045