qotel hotel 014 sandberry prashant vihar

d-14, main outer ring road, near pvc cinema, prashant vihar, delhi- 110085