hotel indrakshi

ae-716, salt lake, sector 1, behind ae block market, near tank no.4, kolkata-700064