hotel yesh residency

plot no 70, kh-44, gali no -2, village toganpur, dwarka, new delhi, delhi 110077