hotel samrath

401 , 4th floor , garodia market , 19th road , off dk sandhu marg , sai baba mandir , chembur (east) , mumbai - 400071