Hotel Safalta Residency

shop no-8, chedda nagar, jai amber nagar, link rd, near balaji tyre ghatkopar-mankhur, savitribai phule nagar, pant nagar, chembur,(e, mumbai, maharashtra 400089, india