hotel rest inn

amrapali shopping center , j.v.p.d. scheme , next to sahkari bhandar , juhu , mumbai - 400049