Hotel Durga International

8715/a, desh bandhu gupta rd, arya nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055, india