hotel brahmaputra

1225, 1226, dariba kalan rd, bazar sangatrashan, mantola mohalla, kaseru walan, paharganj, delhi, 110055