hotel chand palace

54, arakashan rd, near sanjeevani hospital, arya nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055