hotel raj

8494, arakashan rd, ram nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055