hotel harsha international

ak-22,arakshan road,paharganj new delhi 110055