hotel vishal

1575/80,main bazar,paharganj,new delhi 110055