Hotel Sita International

3, 10, desh bandhu gupta rd, near icici bank, bazar sangatrashan, arya nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055, india