hotel pallvi palace

8572, gali number 5, arya nagar, paharganj, delhi, 110055, india