hotel aura pahargang

31, arakashan rd, arya nagar, paharganj, new delhi, delhi 110055